پاورپوینت ریاضی 1 - پودمان 1 - نسبت و تناسب

شاخه کاردانش پایه یازدهم دروس مشترک

0 4.4k
پاورپوینت ریاضی 1 - پودمان 1 - نسبت و تناسب
فایلی جامع و نیز حل مسائل و کاردر کلاس و تمرین ها و فعالیت های موجود در کتاب ریاضی 1 می باشد

15,000 تومان