اخلاق حرفه ای

پودمان 3 - شایستگی1

0 1398/10/20 425
لینک کوتاه https://sadeghi-h.pdf-doc.ir/z/7269dc0 |
اخلاق حرفه ای
در این فایل به مطالبی در مورد شایستگی 1 پودمان 3 پرداخته شده و به فعالیتهای و کاردرکلاس های آن پرداخته است