اخلاق حرفه ای

پودمان 1 - شایستگی2

0 1398/10/20 442
لینک کوتاه https://sadeghi-h.pdf-doc.ir/z/cd4f92b |
اخلاق حرفه ای
این فایل مربوط به پایه دوازدهم و بطور مشترک در بین هنرجویان و داشن آموزان عزیز می باشد این مورد به شایستگی ۲ از پودمان ۱ پرداخته و سعی شده به تمامی سوالات و فعالیت ها پاسخ داده شود